KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávaniaProjekty / Registrácia užívateľa

KROK 1: Typ užívateľského účtu