KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávaniaReferencie

Referencie dokumentujú úspešné a predovšetkým korektné pôsobenie spoločnosti Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. v priestore slovenského trhu verejného obstarávania a dávajú klientovi možnosť spolupracovať s poprednou spoločnosťou poskytujúcou služby v tejto oblasti.

Kompletný outsourcing verejného obstarávania

  • štátna obchodná spoločnosť
  • obchodná spoločnosť - obstarávateľ
  • samospráva
  • štátna agentúra

Realizácia ad-hoc verejných obstarávaní na kľúč

     Stovky rôznych obstarávaní pre všetky druhy obstarávateľských subjektov

Poradenské služby a stanoviská vo verejnom obstarávaní

             Tisícky hodín poradenských služieb pre rôzne obstarávateľské subjekty vo všetkých oblastiach verejného obstarávania

Lektorské služby VO a EVO

     Desiatky realizovaných školení v oblasti verejného obstarávania

Zastupovanie obstarávateľského subjektu pred kontrolným orgánom

  • Štátny verejný obstarávateľ
  • Štátna príspevková organizácia

 

S konkrétnymi subjektami, ktorým boli poskytnuté uvedené služby Vás v prípade záujmu oboznámime pri osobnom stretnutí. Predmetné informácie sú tiež overiteľné vo verejne prístupných zdrojoch ako napríklad vo vestníkoch verejného obstarávania, v evidencii referencií ÚVO, v Centrálnom registri zmlúv, na web stránkach miest a obcí.