KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávaniaKontakty

Kontaktné údaje

 • OBCHODNÉ MENO: Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o.
 • KOREŠPONDENČNÁ ADRESA: P.O.Box 7B, 949 01 Nitra
 • KONTAKTNÁ OSOBA: Ing. Patrik Árendáš, konateľ
 • E-mail: info@klient.sk

Kontaktné miesta

Z dôvodu záujmu o komplexnosť kontaktných informácií uvádzame všetky kontaktné miesta spoločnosti

 • SÍDLO SPOLOČNOSTI:
  Čulenova 22, 949 01 Nitra
 • OFFICE NITRA:
  Čulenova 22, 949 01 Nitra
 • OFFICE BRATISLAVA:
  Tomášikova 22, 821 01 Bratislava
 

Fakturačné údaje

 • IČO: 44186789
 • DIČ: 2022625946
 • IČ DPH: SK2022625946
 • Registrácia: Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 22429/N
 • V zastúpení: Ing. Patrik Árendáš, konateľ
 • Peňažný ústav: ČSOB, a.s., pobočka Nitra
  Č.účtu: 4006492622/7500 

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávaniaRýchla správa

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávaniaMeno:

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávaniaE-mail:

KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávaniaText správy: